preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb

 > Natječaji
vijesti

ODLUKA - Prema natječaju objavljenom dana 5.5.2022.

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 23. 6. 2022. 14:04

GRAD ZAGREB

OŠ ANTE KOVAČIĆA

ZAGREB, KOTARNICA 17

KLASA: 112-04/22-01/04

URBROJ:251-180/01-22-12

U Zagrebu, 10. Lipnja 2022.

 

Na temelju članka 56. Statuta OŠ Ante Kovačića i članka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica OŠ Ante Kovačića donosi sljedeću

O D L U K U

Prema natječaju objavljenom dana 5.5.2022. KLASA:112-04/22-01/04

URBROJ:251-180/01-22-1 na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Kovačića za radno mjesto

 1.  Kuhar/kuharica  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sata tjedno ukupnog radnog vremena

nije izabran ni jedan kandidat/kandidatkinja te se prema navedenom natječaju neće sklopiti ugovor o radu.

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                              Jadranka Salopek

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 5. Svibnja 2022.

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 23. 6. 2022. 14:01

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

ZAGREB, Kotarnica 17

Tel: 01/3896-995, 01/3897-567

KLASA: 112-4/22-01/03

URBROJ: 251-180-01/22-11

U Zagrebu, 23. Lipnja  2022.

Kandidatima-kandidatkinjama

- SVIMA -

 

PREDMET: Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 5. Svibnja 2022.

                      (Klasa: 112-04/22-01/03, Urbroj:251-180/01-22-1)

 • dostavlja se
 [više]

Odluka o načinu vrednovanja kandidata

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 25. 5. 2022. 14:53

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 112-04/22-01/03

URBROJ: 251-180/01-22-9

U Zagrebu, 25.5.2022.

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata

 1. SPREMAČ/SPREMAČICA (m/ž), 2 izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
 [više]

Odluka o načinu vrednovanja kandidata

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 25. 5. 2022. 14:50

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 112-04/22-01/04

URBROJ: 251-180/01-22-10

U Zagrebu, 25.5.2022.

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata

 1. Kuhar / Kuharica  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 5. 5. 2022. 14:49

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 66/20 ), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

1. kuhar/kuharica (m/ž), 1  izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena

MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 5. 5. 2022. 14:26

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 66/20 ), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

1. spremač/spremačica (m/ž), 2  izvršitelja /izvršiteljica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena

MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 23.2.2022.

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 19. 4. 2022. 15:00

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

ZAGREB, Kotarnica 17

Tel: 01/3896-995, 01/3897-567

KLASA: 112-04/22-01/02

URBROJ:251-180/01-22-5

U Zagrebu, 13.4.2021.

Kandidatima-kandidatkinjama

- SVIMA -

PREDMET: Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 23.2.2022.

                      (Klasa:112-04/22-01/02, Urbroj:251-180/01-22-1)

 • dostavlja se
 [više]

Odluka o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelj/učiteljica geografije

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 15. 3. 2022. 15:12

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 112-04/22-01/02

URBROJ: 251-180/01-22-3

U Zagrebu, 14.3.2022.

 

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto  učitelj/učiteljica geografije  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno, nepuno radno vrijeme, 36  sata tjedno ukupnog radnog vremena

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 1.2.2022.

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 8. 3. 2022. 16:50

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

ZAGREB, Kotarnica 17

Tel: 01/3896-995, 01/3897-567

KLASA: 112-04/22-01/01

URBROJ:251-180/01-22-8

U Zagrebu, 8.3.2021.

Kandidatima-kandidatkinjama

-SVIMA-

PREDMET: Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 1.2.2022.

                      (Klasa:112-04/22-01/01, Urbroj:251-180/01-22-1)

 • dostavlja se
 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 23. 2. 2022. 11:55

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 66/20 ), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje  

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. učitelj/učiteljica geografija   (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno, nepuno radno vrijeme, 36 sata tjedno ukupnog radnog vremena

MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

 [više]

Odluka o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelj/učiteljica njemačkog jezika

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 16. 2. 2022. 11:14

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 112-04/22-01/01

URBROJ: 251-180/01-22-4

U Zagrebu, 15.2.2022.

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto  učitelj/učiteljica njemačkog jezika  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 24  sata tjedno ukupnog radnog vremena

 [više]

Odluka o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelj/učiteljica engleskog jezika

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 16. 2. 2022. 11:12

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 112-04/22-01/01

URBROJ: 251-180/01-22-5

U Zagrebu, 15.2.2022.

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto  učitelj/učiteljica engleskog  jezika  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32  sata tjedno ukupnog radnog vremena

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 1. 2. 2022. 10:01

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 66/20 ), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje  

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. učitelj/učiteljica engleskog jezika  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno ukupnog radnog vremena
 2. učitelj/učiteljica njemačkog jezika  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 24  sata tjedno ukupnog radnog vremena

 

MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisan   člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 66/20 ) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 6/19)

 [više]

Odluka: engleski i njemački jezik Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija IVOK BAKŠIĆ, Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 4. 1. 2022. 13:00

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja - računovodstveni referent Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija IVOK BAKŠIĆ, Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 4. 1. 2022. 12:57

 [više]

Odluku o načinu vrednovanja kandidata

Autor: Mladen Ćurić, 15. 12. 2021. 14:53

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 053-02/21-01-48

URBROJ: 251-180-21-01

U Zagrebu, 15.12.2021.

 

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata

 1. računovodstveni referent (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

 [više]

Odluku o načinu vrednovanja kandidata

Autor: Mladen Ćurić, 15. 12. 2021. 14:52

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 053-02/21-01-46

URBROJ: 251-180-21-01

U Zagrebu, 15.12.2021.

 

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto  učitelj/učiteljica njemačkog jezika  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 24  sata tjedno ukupnog radnog vremena

 [više]

Odluku o načinu vrednovanja kandidata

Autor: Mladen Ćurić, 15. 12. 2021. 14:50

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 053-02/21-01-47

URBROJ: 251-180-21-01

U Zagrebu, 15.12.2021.

 

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto  učitelj/učiteljica engleskog  jezika  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32  sata tjedno ukupnog radnog vremena

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 2. 12. 2021. 07:52

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 66/20 ), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

1. računovodstveni referent (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena

MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 2. 12. 2021. 07:50

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 66/20 ), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje  

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. učitelj/učiteljica engleskog jezika  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno ukupnog radnog vremena
 2. učitelj/učiteljica njemačkog jezika  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 24  sata tjedno ukupnog radnog vremena

 

MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

 [više]

Odluka o načinu vrednovanja kandidata

Autor: Mladen Ćurić, 22. 11. 2021. 09:56

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 053-02/21-01-39

URBROJ: 251-180-21-01

U Zagrebu, 22.11.2021.

 

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata

 1.  učitelj/učiteljica razredne nastave(m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 9. 11. 2021. 14:13

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

1. učitelj/učiteljica razredne nastave  (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena

MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

 [više]

Obavijest o odabiru kandidata po natječaju

Autor: Jadranka Salopek, 9. 11. 2021. 13:46

Po natječaju za radno mjesto učitelj prirode/biologije izabrana je kandidatkinja Tanja Zovkić.

 [više]

Obavijest o odabiru kandidata po natječaju

Autor: Jadranka Salopek, 9. 11. 2021. 13:45

Po natječaju za radno mjesto struči suradnik - logoped izabran je kandidat Karlo Škrinjarić.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Raspored po turnusima

radionice

PRIJAVE – radionica JA sam Budućnost – Dan BezVeze

Dan BezVeze u Kovačiću

I ove godine učenici nižih razreda su sudjelovali u projektnom danu DanBezVeze. Nositelj projekta je učiteljica informatike Ana Rašuo.

Učiteljica koje su sudjelovale: Katerina Lalić, Nikolina Tolj, Nika Maslać, Mateja Lukšić, Ana Rašuo

Bilo nam je jako zabavno, jedva čekamo iduću godinu!

Ovdje pogledajte što smo sve radili:

 http://danbezveze.weebly.com/

 

 

 

HONI

5. kolo 5.3.2022.

 
info - nastava

 

Google classroom

OŠ Ante Kovačića koristi Google učionicu

Aktivacija

https://classroom.google.com/

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Tableti i Classroom

Priloženi dokumenti:
Provedbeni plan.doc

CMS za škole logo
Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb / Kotarnica 17, HR-10090 Zagreb / os-akovacica-zg.skole.hr / skola@os-akovacica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju