preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb

 > Natječaji
Vijesti

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA

Autor: Mladen Ćurić, Marko Brkljačić, 6. 12. 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Zagreb, Kotarnica 17

KLASA: 600-04/23-03/11

URBROJ: 251-180/01-23-2

Zagreb, 1. prosinca 2023.

     Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članaka 38. - 42.  Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 69. Statuta Osnovne škole Ante Kovačića (KLASA:003-05/19-01-01, URBROJ:251-180-19-01, 14.3.2019.)  Školski odbor Osnovne škole Ante Kovačića na 22. sjednici, održanoj 1. prosinca 2023. godine donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU RAVNATELJICE

OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA

I.

Jadranka Salopek, prof. imenuje se ravnateljicom  Osnovne škole Ante Kovačića na vrijeme od pet godina.

II.

Mandat ravnateljice  počinje teći nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja odnosno od dana navedenog u Ugovoru o radu kao početak rada na radnom mjestu ravnatelja Osnovne škole Ante Kovačića.

III.

Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja u skladu s člankom 127. stavcima 13. i 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.

 

Obrazloženje

Školski odbor Osnovne škole Ante Kovačića  na svojoj 20. sjednici održanoj dana 25. listopada 2023.godine raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ante Kovačića  (KLASA:600-05/23-01/01 ,URBROJ:251-180/01-23-1). Natječaj je objavljen dana 3. studenog 2023. godine u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Osnovne školeAnte Kovačića.

Postupak imenovanja ravnatelja/ice proveden je u skladu sa člankom 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Statuta Osnovne ŠkoleAnte Kovačića.Školski odbor je na svojoj 21. sjednici održanoj dana 23. studenog 2023. godine utvrdio da je na raspisani natječaj pristigla jedna prijava. Nakon pregledavanja dokumentacije i  vrednovanja dodatnih kompetencija utvrđena je lista dva najbolje rangirana kandidata(jedna kandidatkinja).                              

U skladu sa člankom 127. stavkom 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, održane su sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Zbora radnika, na kojima je kandidatkinja s liste predstavila svoj program rada za mandatno razdoblje, nakon čega je provedeno tajno glasovanje i zauzeto stajalište svakog pojedinog tijela o kandidatu za imenovanje ravnatelja/ice  Osnovne škole Ante Kovačića. Predsjedavatelji su dostavili Školskom odboru pisane zaključke o stajalištima tih tijela, koja su predstavnici u Školskom odboru obvezni zastupati prilikom javnog glasovanja u postupku imenovanja ravnatelja/ice Škole.                                                                                                                                   Nakon što je kandidatkinja Jadranka Salopek  izložila program rada za mandatno razdoblje, Školski odbor je pristupio glasovanju i jednoglasno je imenovao Jadranku Salopek, prof., ravnateljicom Osnovne škole Ante Kovačića.  

Slijedom navedenoga Školski odbor Osnovne škole Ante Kovačića odlučio je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku: Svaki prijavljeni kandidat na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ante Kovačića  ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju sukladno važećim pravnim propisima i u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke o imenovanju ravnatelja podnijeti tužbu Općinskom sudu  mjesno nadležnom prema sjedištu Osnovne škole Ante Kovačića.

 

Predsjednik Školskog odbora:

_________________________

Marko Brkljačić, prof.

 

DOSTAVITI:

  1. Jadranka Salopek,  Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb, 10 090 Zagreb, preporučeno poštom ili osobno (datum i potpis)________________________________
  2. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
  3. Mrežna stranica i oglasna ploča Škole, ovdje
  4. Pismohrana Škole, ovdje


Priloženi dokumenti:
odluka_o_imenovanju_ravnateljice.pdf (829.32 KB)


Raspored po turnusima

38. tjedan,

17. do 21. lipnja 2024.

B turnus

4.b, c, e, f popodne

6. i 8. popodne

11.30  3.a, 3.e, 4.a, 4.d  

1.a, 3.b, c, d ujutro

5. i 7. ujutro

 

 
Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

HONI

2. kolo 2.12.2023.

radionice
info - nastava

 

CMS za škole logo
Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb / Kotarnica 17, HR-10090 Zagreb / os-akovacica-zg.skole.hr / skola@os-akovacica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju