2023-07-07 10:41:19

MUZEJ ILUZIJA

Za kraj školske godine, kao završna aktivnost za svu djecu uključenu u program Produženog stručnog postupka organiziran je posjet Muzeju iluzija. Nakon obilaska Muzeja, prošetali smo centrom Zagreba te se vratili gradskim prijevozom natrag u školu. Cilj ove aktivnosti bila je poučiti djecu kvalitetnom i organiziranom provođenju slobodnog vremena, razvijanje kreativnosti, razvijanje pozitivnih interesa, kulturnih navika te pristojnog ponašanja u gradskom javnom prijevozu i na javnim mjestima.

Aktivnost je za djecu bila besplatna. Financirana je u partnerstvu sa Muzejom iluzija koji je na našu molbu omogućio besplatan ulaz i vodstvo za svu djecu uključenu u PB pri OŠ Ante Kovačića.

U znak zahvale djeca su napravila 3D radove koje su uz zahvalnicu Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave uručili djelatnicima Muzeja.

Svrha ove aktivnosti kao i ostalih koje se provode u sklopu Produženog stručnog postupka je poučavanje kako kreativno ispuniti vrijeme, pronalaženje novih interesa, međusobno druženje i razvijanje socijalnih vještina. U današnje vrijeme kada djeca najčešće većinu slobodnog vremena provode pred ekranima osobito je važno pokazati im raznolikost sadržaja koji se nalazi u  njihovoj neposrednoj okolici, a kojima bez većih poteškoća mogu pristupat. Kroz slobodno vrijeme koje je kvalitetno i funkcionalno provedeno u nekoj aktivnosti djeca su uključena u doživljaju pedagogiju – odgoj za život.

Ivana Đurek Setinšek


Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb