preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb

vijesti

Članovi Školskog odbora OŠ Ante Kovačića, Zagreb

Autor: Jadranka Salopek, 31. 1. 2024. 12:33

Jasmina Hamer - imenovana od strane Osnivača

Valentina Hršak - imenovana od strane Osnivača

Hrvoje Lovrić - imenovan od strane Osnivača

Dario Livajić - imenovan iz Vijeća roditelja

Marko Brkljačić - imenovan iz Učiteljskog vijeća

Nada Tomić - imenovana iz Učiteljskog vijeća

Snježana Ivanović - imenovana iz Zaposleničkog vijeća

 [više]

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 3. 6. 2024. 11:53

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

ZAGREB, Kotarnica 17        tel: 01/3896-995

e-mail: skola@os-akovacica-zg.skole.hr

KLASA: 600-04/24-03/06

URBROJ: 251-180/01-24-1

Zagreb, 28. svibnja 2024. godine

                                                                                             

30. sjednica Školskog odbora održat će se u ponedjeljak 3. lipnja 2024. godine s početkom u 18.30 sati na adresi Škole, Kotarnica 17

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija  Zapisnika s prethodne sjednice
 2. Donošenje Odluke kojom se povlači Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Ante Kovačića donesenog sukladno Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna statuta od 21. studenog 2023. godine
 3. Donošenje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Ante Kovačića
 4. Razno

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na sjednicu, a u slučaju spriječenosti obavijestite

Školu o opravdanom razlogu Vašega izostanka.

 

S poštovanjem,                                                            

                                                  Predsjednik  Školskog  odbora:    

                                                                            Marko Brkljačić

Dostaviti:

 1. Marko Brkljačić
 2. Snježana Ivanović
 3. Nada Tomić
 4. Dario Livajić
 5. Jasmina Hamer
 6. Valentina Hršak
 7. Hrvoje Lovrić
 [više]

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 3. 6. 2024. 11:22

     REPUBLIKA HRVATSKA

     GRAD ZAGREB

     OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

     ZAGREB, Kotarnica 17         tel:  01/3896-995

     e-mail: skola@os-akovacica-zg.skole.hr  

     KLASA: 600-04/24-03/05

     URBROJ: 251-148/01-24-2

     Zagreb, 16. svibnja 2024. godine

                                                   Z A P I S N I K

               29. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Ante Kovačića

Sjednica je održana 16.5.2024. godine u 18:30 sati na adresi Škole, Kotarnica 17.

Sjednici su nazočni sljedeći članovi Školskog odbora: Marko Brkljačić, Snježana Ivanović, Nada Tomić, Dario Livajić, Jasmina Hamer, Valentina Hršak i Hrvoje Lovrić.

Sjednici je nazočna: ravnateljica škole Jadranka Salopek i tajnica škole Matea Krivić

Sjednicom predsjedava: Marko Brkljačić

DNEVNI RED

 1. Verifikacija  Zapisnika s prethodne sjednice
 2. Donošenje novog Pravilnika o radu OŠ Ante Kovačića
 3. Davanje suglasnosti za zapošljavanje
 • Lucija Župan – na radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno vrijeme
 1. Razno

Ad-1

Zaključak:

Zapisnik s 28. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad-2

Zaključak:

Zbog potrebe za provođenjem izbora za sindikalnog povjerenika/Radničkog vijeća ova točka dnevnog reda se odgađa.

Ad-3

Zaključak:

Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zapošljavanje Lucije Župan na radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno vrijeme.

Ad-4

Pod točkom Razno ravnateljica škole je informirala Školski odbor o okolišu škole te o Danu otvorenih vrata škole.

Zapisnik vodila:                                                      Predsjednik Školskog odbora:        

Matea Krivić, mag.iur.                                           Marko Brkljačić

 [više]

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 14. 5. 2024. 12:38

                   REPUBLIKA HRVATSKA

                   GRAD ZAGREB

                   OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

                   ZAGREB, Kotarnica 17

                   tel: 01/3896-995

                   e-mail: skola@os-akovacica-zg.skole.hr

                     KLASA: 600-04/24-03/05

                     URBROJ: 251-180/01-24-1

                     Zagreb, 10. svibnja 2024. godine

 

                                                               POZIV         

        29. sjednica Školskog odbora održat će se u četvrtak, 16. svibnja 2024. godine u 18.30 sati na adresi Škole, Kotarnica 17                                

 

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija  zapisnika s prethodne sjednice
 2. Donošenje novog Pravilnika o radu OŠ Ante Kovačića
 3. Davanje suglasnosti za zapošljavanje:
 • za radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno vrijeme
 1. Razno

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na sjednicu, a u slučaju spriječenosti obavijestite Školu o opravdanom razlogu Vašega izostanka.

S poštovanjem,                                                                 

Predsjednik  Školskog  odbora:    

                                                       Marko Brkljačić

 

Dostaviti:

 1. Marko Brkljačić
 2. Snježana Ivanović
 3. Nada Tomić
 4. Dario Livajić
 5. Jasmina Hamer
 6. Valentina Hršak
 7. Hrvoje Lovrić
 [više]

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 14. 5. 2024. 12:26

    

Republika Hrvatska

Grad Zagreb

Osnovna škola Ante Kovačića

Kotarnica 17, 10090 Zagreb

tel:3896-995

e-mail adresa: skola@os-akovacica-zg.skole.hr 

Klasa:600-04/24-03/04

Urbroj:251-180/01-24-2

Z A P I S N I K

28. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Ante Kovačića

Sjednica je održana 27.3.2024. godine u 18:30 sati na adresi Škole, Kotarnica 17.

Sjednici su nazočni sljedeći članovi Školskog odbora: Marko Brkljačić, Snježana Ivanović, Dario Livajić, Jasmina Hamer, Valentina Hršak i Hrvoje Lovrić.

Sjednici nije nazočan sljedeći član Školskog odbora: Nada Tomić – opravdano.

Sjednici je nazočna: ravnateljica škole Jadranka Salopek,  računovotkinja škole Andrea Devčić i zapisničarka Matea Krivić

Sjednicom predsjedava: Marko Brkljačić

DNEVNI RED

 1. Verifikacija  zapisnika s prethodne sjednice
 2. Financijsko izvješće od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine
 3. Razno

Ad-1

Zaključak: Zapisnik s 27. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen.

      Ad-2

Zaključak: Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine.

   

Zapisnik vodila:                             Predsjednik Školskog odbora:       

 

Matea Krivić, mag.iur.                           Marko Brkljačić

 [više]

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 14. 5. 2024. 12:24

 

GRAD ZAGREB

OŠ  ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17 - ZAGREB                                                                 

Klasa:600-04/24-03/04

Urbroj:251-180/01-24-1

U  Zagrebu, dana  22. ožujka 2024.

 

Pozivam Vas da prisustvujete 28 sjednici  Školskog odbora  koja će se održatu srijedu, 27. ožujka 2024. u 18.30 sati.

 

Molimo da ovoj sjednici obvezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da nas o tome izvijestite prije sjednice.           

                Za ovu sjednicu predlažem sljedeći :

                                                          DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Školskog odbora, održane dana 20. ožujka 2024.
 2. Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12. 2023. godine
 3. Razno

 

                                                  Predsjednik Školskog odbora:

 

                                                  Marko Brkljačić

  

 

 

 

 [više]

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 14. 5. 2024. 12:21

Grad Zagreb

Osnovna škola Ante Kovačića

Kotarnica 17, 10090 Zagreb

Klasa:600-04/24-03/03

Urbroj:251-180/01-24-2

Zagreb, 20.3.2024.

                                         Zapisnik  27. sjednice Školskog odbora

Sjednica je održana 20. ožujka 2024. u prostorijama OŠ Ante Kovačića s početkom u 18:30 sati.

Sjednici su prisustvovali: Marko Brkljačić, Nada Tomić, Snježana Ivanović – predstavnici Škole, Dario Livajić – predstavnik Vijeća roditelja, Jasmina Hamer, Valentina Hršak i Hrvoje Lovrić – predstavnici Osnivača (Grad Zagreb) te ravnateljica škole Jadranka Salopek.

Predsjednik Školskog odbora Marko Brkljačić pozdravio je nazočne i predložio dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Školskog odbora, održane dana 22. veljače 2024.

2. Radni odnosi – traženje prethodne suglasnosti temeljem natječaja za radno mjesto:

- tajnik/tajnica, m/ž, neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno, temeljem natječaja objavljenog 19. veljače 2024. godine

3. Davanje suglasnosti za otpis knjiga iz školske knjižnice temeljem odluke Povjerenstva za otpis fonda

4. Razno

Ad 1)

ZAKLJUČAK: Zapisnik s prošle, 26. sjednice Školskog odbora, usvojen je uz jedan glas suzdržan (jedan član tada nije bio prisutan).

Ad 2)

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je odlučeno da se daje suglasnost ravnateljici za zapošljavanje prema natječaju.

Ad 3)

ZAKLJUČAK: Školski odbor jednoglasno prihvaća izvještaj i zaključak Povjerenstva za otpis fonda školske knjižnice donesen 2.2.2024. te će navedeni broj svezaka biti otpisan iz fonda školske knjižnice.

Ad 4) Razno

 

ZAPISNIČAR:                                                                               

Nada Tomić                                                                                    

 [više]

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 14. 5. 2024. 12:14

 

GRAD ZAGREB

OŠ  ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17 - ZAGREB                                                                 

Klasa:600-04/24-03/03

Urbroj:251-180/01-24-1

U  Zagrebu, dana  15. ožujka 2024.

 

Pozivam Vas da prisustvujete 27. sjednici  Školskog odbora  koja će se održatu srijedu, 20. ožujka 2024. u 18.30 sati.

Molimo da ovoj sjednici obvezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da nas o tome izvijestite prije sjednice.           

                Za ovu sjednicu predlažem sljedeći :

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Školskog odbora, održane dana 22. veljače 2024.
 2. Radni odnosi – traženje prethodne suglasnosti temeljem natječaja za radno mjesto:

- tajnik/tajnica, m/ž, neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno, temeljem natječaja objavljenog 19. veljače 2024. godine

 1. Davanje suglasnosti za otpis knjiga iz školske knjižnice temeljem odluke Povjerenstva za otpis fonda
 2. Razno

 

                                                           Predsjednik Školskog odbora:

 

                                                           Marko Brkljačić

 

 

 

 

 [više]

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 14. 5. 2024. 11:59

Grad Zagreb

Osnovna škola Ante Kovačića

Kotarnica 17, 10090 Zagreb

Klasa:600-04/24-03/02

Urbroj:251-180/01-24-2

Zagreb, 23. veljače 2024.

 

 

ZAPISNIK S 26. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

Sjednica je održana 22. veljače 2024. u prostorijama OŠ Ante Kovačića s početkom u 17:30 sati.

Sjednici su prisustvovali: Marko Brkljačić, Nada Tomić i Snježana Ivanović – predstavnici Škole, Dario Livajić – predstavnik Vijeća roditelja, Jasmina Hamer i Valentina Hršak– predstavnici Osnivača (Grada Zagreba) i ravnateljica škole Jadranka Salopek.

Predsjednik Školskog odbora Marko Brkljačić pozdravio je nazočne i predložio sljedeći :

 

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Školskog odbora, održane dana 31.1.2024.

2. Radni odnosi - traženje prethodne suglasnosti 

- učitelj/učiteljica (m/ž) povijest/geografija – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog radnog vremena tjedno)

- učitelj/učiteljica (m/ž) matematike – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog radnog vremena tjedno)

- učitelj/učiteljica (m/ž) u programu produženog boravka – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati radnog vremena tjedno)

3. Davanje suglasnosti za sporazumni premještaj u drugu školsku ustanovu temeljem zahtjeva djelatnika 

4. Podnesak voditeljice računovodstva

5. Razno

 

Ad 1)

Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2)  

Zaključak: Ravnateljici je dana prethodna suglasnost za zapošljavanja po natječajima.

Ad 3)

Zaključak: Ravnateljici je dana suglasnost za premještajem temeljem zahtjeva djelatnika i sporazuma s drugom školom.

Ad 4) Podnesak voditeljice računovodstva – Andree Devčić

Zaključak: Članovi Školskog odbora su upoznati s podneskom voditeljice računovodstva,  a ravnateljica će postupiti u skladu sa svojim ovlastima.

Ad 5) Razno

 

ZAPISNIČAR:                                                                           

Snježana Ivanović                                                                             

 

 [više]

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 14. 5. 2024. 11:57

GRAD ZAGREB

OŠ  ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17 - ZAGREB                                                                 

 

Klasa:600-04/24-03/02

Urbroj:251-180/01-24-1

 

U  Zagrebu, dana  16.2.2024.

 

Pozivam Vas da prisustvujete 26 sjednici  Školskog odbora  koja će se održatu četvrtak, 22. veljače u 17.00 sati.

 

Molimo da ovoj sjednici obvezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da nas o tome izvijestite prije sjednice.           

            

                Za ovu sjednicu predlažem sljedeći :

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Školskog odbora, održane dana 31.1.2024.
 2. Radni odnosi – traženje prethodne suglasnosti temeljem natječaja za radna mjesta:

- učitelj/učiteljica (m/ž) povijest/geografija – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno nepuno radno vrijeme  (20 sati ukupnog radnog vremena tjedno)

- učitelj/učiteljica (m/ž) matematike – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog radnog vremena tjedno)

- učitelj/učiteljica (m/ž) u programu produženog boravka – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati radnog vremena tjedno)

 1. Davanje suglasnosti za sporazumni premještaj u drugu školsku ustanovu temeljem zahtjeva djelatznika
 2. Podnesak voditeljice računovodstva
 3. Razno

 

                                                                    Predsjednik Školskog odbora:

                                                                       Marko Brkljačić

 

 [više]

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 14. 5. 2024. 11:32

Grad Zagreb

Osnovna škola Ante Kovačića

Kotarnica 17, 10090 Zagreb

Klasa:600-04/24-03/2

Urbroj:251-180/01-24-2

Zagreb 31.01.2024.

                                         Zapisnik  25. sjednice Školskog odbora

 

Sjednica je održana 31. siječnja 2024. u prostorijama OŠ Ante Kovačića s početkom u 19 sati.

Sjednici su prisustvovali: Marko Brkljačić, Nada Tomić, Snježana Ivanović – predstavnici Škole, Dario Livajić – predstavnik Vijeća roditelja, Jasmina Hamer, Valentina Hršak i Hrvoje Lovrić – predstavnici Osnivača (Grad Zagreb) te ravnateljica škole Jadranka Salopek.

Predsjednik Školskog odbora Marko Brkljačić pozdravio je nazočne i predložio dnevni red:

 

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Školskog odbora, održane dana 23.1.2024.

2. Financijski izvještaj

3. Zamolba ravnateljice za podršku glede šahovskog turnira

4. Razno

Ad 1)

Pročitan je zapisnik prošle sjednice Školskog odbora.

ZAKLJUČAK: Zapisnik prošle, 24. sjednice ŠO, usvojen je uz jedan glas suzdržan (jedna članica tada nije bila prisutna).

Ad 2)

ZAKLJUČAK: Financijsko izvješće jednoglasno je prihvaćeno.

Ad 3)

ZAKLJUČAK: Članovi ŠO jednoglasno su podržali ravnateljičin demanti netočne vijesti objavljene u grupi Zakaj volim Špansko.

Ad 4) Razno

Zapisničar:                                                                                                  

Nada Tomić                                                                                                                                                                   

 [više]

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 14. 5. 2024. 11:30

 

GRAD ZAGREB

OŠ  ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17 - ZAGREB                                                                 

Klasa:600-04/24-03/2

Urbroj:251-180/01-24-1

 

U  Zagrebu, dana  29.1.2024.

 

Pozivam Vas da prisustvujete 25. sjednici  Školskog odbora  koja će se održatu srijedu 31.1.2024. u 19.00 sati.

 

Molimo da ovoj sjednici obvezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da nas o tome izvijestite prije sjednice.           

            

                Za ovu sjednicu predlažem sljedeći :

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Školskog odbora, održane dana 23.1.2024.
 2. Financijski izvještaj
 3. Zamolba ravnateljice za podršku glede šahovskog turnira
 4. Razno

                                                               Predsjednik Školskog odbora:

                                                                               Marko Brkljačić

 

 

 

 

 [više]

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 14. 5. 2024. 11:27

Grad Zagreb

Osnovna škola Ante Kovačića

Kotarnica 17, 10090 Zagreb

Klasa:600-04/24-03/1

Urbroj:251-180/01-24-2

Zagreb 23.01.2024

Zapisnik s 24. sjednice Školskog odbora

 

Sjednica je održana 23. siječnja 2024. u prostorijama OŠ Ante Kovačića s početkom u 18:30 sati.

Sjednici su prisustvovali: Marko Brkljačić, Nada Tomić, Snježana Ivanović – predstavnici Škole, Dario Livajić – predstavnik Vijeća roditelja, Jasmina Hamer i Hrvoje Lovrić – predstavnici Osnivača (Grad Zagreb), ravnateljica škole Jadranka Salopek.

Valentina Hršak - predstavnici Osnivača, se pravovremeno ispričala.

 

Predsjednik Školskog odbora Marko Brkljačić pozdravio je nazočne i predložio dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Školskog odbora, održane dana 29.12.2023.

2. Prethodna suglasnost Školskog odbora temeljem natječaja za radno mjesto :

Spremač/spremačica  (m/ž), 2 izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sata tjedno ukupnog radnog vremena

3. Imenovanje povjerenstva za otpis knjiga iz školske knjižnice

4. Razno

 

Ad 1) Verifikacija zapisnika sa sjednice Školskog odbora, održane dana 29.12.2023.

Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2) Prethodna suglasnost Školskog odbora temeljem natječaja za radno mjesto

Ravnateljica Jadranka Salopek izlaže odboru zapisnik sa natječaja na koji se prijavilo troje kandidata.

Zaključak: Odbor jednoglasno prihvaća te daje suglasnost ravnateljici za zapošljavanje po natječaju.

Ad 3) Imenovanje povjerenstva za otpis knjiga iz školske knjižnice

Zaključak: Školski odbor jednoglasno prihvaća povjerenstvo za otpis knjiga iz školske knjižnice.

Ad 4) Razno

U Zagrebu 23.siječnja 2024.                                                                                           

 

Zapisničar:                                                                                                                                                                                                                                   

Hrvoje Lovrić

 

 [više]

Poziv za sjednicu Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 14. 5. 2024. 11:26

 

GRAD ZAGREB

OŠ  ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17 - ZAGREB                                                                 

Klasa:600-04/24-03/1

Urbroj:251-180/01-24-1

 

U  Zagrebu, dana  17.1.2024.

 

Pozivam Vas da prisustvujete 24. sjednici  Školskog odbora  koja će se održatu utorak 23.1.2024. u 18.30 sati.

 

Molimo da ovoj sjednici obvezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da nas o tome izvijestite prije sjednice.           

            

                Za ovu sjednicu predlažem sljedeći :

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Školskog odbora, održane dana 29.12.2023.
 2. Prethodna suglasnost Školskog odbora temeljem natječaja za radno mjesto :
 3.  
 4. Imenovanje povjerenstva za otpis knjiga iz školske knjižnice
 5. Razno

 

                                                          Predsjednik Školskog odbora:

                                                                      Marko Brkljačić

 

 

 

 

 [više]

Zapisnik 1. sjednice Školskog odbora

Autor: Jadranka Salopek, 31. 1. 2024. 12:45

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

ZAGREB, Kotarnica 17

Klasa:003-06/21-01-06

Urbroj:251-180-21-02

Zapisnik 1. sjednice Školskog odbora

 Sjednica je održana 13.4.2021.g. u OŠ Ante Kovačića, Kotarnica 17, Zagreb, u 19.00 sati.

 Prisutni članovi:

 1. Marko Brkljačić, prof.vjeronauka, izabrani član Učiteljskog vijeća
 2. Snježana Ivanović, učiteljica razredene nastave, izabrana članica Vijeća zaposlenika
 3. Dario Livajić, predstavnik Vijeća roditelja
 4. Nada Tomić, učiteljica razredne nastave, izabrana članica Učiteljskog vijeća
 5.  

Na sjednici nisu prisustvovali članovi predstavnici Osnivača jer još uvijek nisu imenovani.

Na sjednici je prosustvovala ravnateljica škole gđa. Jadranka Salopek.

 

S obzirom da je na sjednici prisutna vaćina članova (4/7) odlučeno je da postoji kvorum i da se sjednica može nastavniti.

 

Prema čl.9 Poslovnika o radu Školskog odbora sjednicu konstituirajuću sjednicu je rukovodila najstarnija članica Odbora učiteljica Nada Tomić.

Predložila je Dnevni red:

 1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
 2. Utvrđivanje i verifikacija mandata imenovanih članova Školskog odbora
 3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
 4. Upoznavanje članova Školskog odbora s odredbama Poslovnika o radu Školskog odbora
 5. Razno

Ravnateljica škole je  predložila uvrđivanje još jedne točke na predloženi  Dnevni red – Radni odnosi.

O predloženoj promjeni provedeno je javno glasovanje: 4 člana za, 0 protiv.

Zaključak:  Predsjedavajuća je prihvatila promjene u Dnevnom redu te je utvrđen sljedeći Dnevni red:

 1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
 2. Utvrđivanje i verifikacija mandata imenovanih članova Školskog odbora
 3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
 4. Upoznavanje članova Školskog odbora s odredbama Poslovnika o radu Školskog odbora
 5. Radni odnosi
 6. Razno

 

 1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora

Predsjedavajuća  je predstavila prisutne članove: Marka Brkljačića, Snježanu Ivanović, Daria Livajića i Nadu Tomić kao novoizabrane članove.

 1. Utvrđivanje i verifikacija mandata imenovanih članova Školskog odbora

Prisutni članovi su se izjasnili da su spremni za rad. O prihvaćanju dužnosti – verifikaciji imenovanih članova provedeno je glasovanje.

Zaključak: Provedeno je javno glasovanje: 4 za, 0 protiv o prihvaćanju dužnosti. Zaključeno je da su svi prisutni članovi prihvatili mandat i  preuzimanje obveza.

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora

 Za predsjedicu/predsjenika Školskog odbora predloženi su:

1. Marko Brkljačić

2. Nada Tomić

Zaključak: Za predsjednicu Školskog odbora izabrana je Nada Tomić, a za zamjenika predsjednice Marko Brkljačić.

4.  Upoznavanje članova Školskog odbora s odredbama Poslovnika o radu Školskog odbora

Zaključak: Svi prisutni članovi upoznati su s Pravilnikom i on je u popunosti prihvaćen.

 1. Radni odnosi

Zaključak: Odobrava se zapošljavanje predložene kandidatkinje Kristine Biočić na zamjenu za bolovanje na određeno radno vrijeme.

 1. Razno

Nije bilo tema pod ovom točkom.

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, Predsjednica Nada Tomić zaključila je sjednicu u 20.00 sati .

Zapisničar:                                               Predsjednica Školskog odbora:

Snježana Ivanović                                    Nada Tomić

 

 

 

 

 

 [više]

Poziv za 1. sjednicu Školskog odbora Vijest ima dokument u privitku

Autor: Jadranka Salopek, 31. 1. 2024. 12:18

U prilogu je poziv na 1. konstituirajuću sjednicu Školskog odbora.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Raspored po turnusima

38. tjedan,

17. do 21. lipnja 2024.

B turnus

4.b, c, e, f popodne

6. i 8. popodne

11.30  3.a, 3.e, 4.a, 4.d  

1.a, 3.b, c, d ujutro

5. i 7. ujutro

 

 
Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

HONI

2. kolo 2.12.2023.

radionice
info - nastava

 

CMS za škole logo
Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb / Kotarnica 17, HR-10090 Zagreb / os-akovacica-zg.skole.hr / skola@os-akovacica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju